Nieuwsberichten Documenten Algemene info Contact Links
 

VIJFJAARLIJKSE EVALUATIE

 
•De permanente vormingen worden afgesloten met een verplichte vijfjaarlijkse evaluatieproef.

•Hiervoor dienen de HVA minstens 24u/jaar PV hebben gevolgd (120u/5 jaar)

•De evaluatie dient te gebeuren voor de vervaldatum van de badge (maximum 6 maanden voor de vervaldag).

•De evaluaties gaan zowel door op weekavonden als de zaterdagvoormiddag. Data kunt u hieronder vinden.

•De HVA moeten ingeschreven worden via hun dienstverantwoordelijke en enkel via dit inschrijvingsformulier (2018)

•Het originele inschrijvingsformulier dient doorgestuurd te worden naar het secretariaat

•Inschrijven kan tot 21 werkdagen voor aanvang van de evaluatieproef

•De HVA dient zich op het aangegeven uur aan te melden met badge en identiteitskaart

•De evaluatie wordt afgenomen met behulp van volgende beoordelingsformulieren:

          -Beoordelingsformulier CPR volwassene

          -Beoordelingsformulier CPR baby

          -Beoordelingsformulier casus

•Nota m.b.t. de implementatie van de ERC richtlijnen 2015 en de impact op de evaluaties: zie 'documenten'

•Bij een gunstige beoordeling, ontvangt de dienstverantwoordelijke een attest van slagen. Hiermee dient de badgeverlenging aangevraagd te worden bij FOD Volksgezondheid. De benodigde documenten kunt u terugvinden onder de rubriek 'documenten'

           
           
           
 

© WFIV