Nieuwsberichten Documenten Algemene info Contact Links
 

TOELATINGSVOORWAARDEN

 

•Om deel te kunnen nemen aan de basiscursus Hulpverlener - Ambulancier (HVA) moet men:

          -ingeschreven worden door een erkende dienst 100 ofwel

          -zich inschrijven als vrije cursist.

•Kandidaten die niet tot een erkende dienst 100 behoren (vrije cursisten), worden niet gesubsidieerd en moeten dus zelf instaan voor de volledige kost van de opleiding (wordt ieder jaar geïndexeerd). Indien uw inschrijving in orde is, brengen we u hiervan op de hoogte en wordt u verder geïnformeerd. Tevens krijgen kandidaten die ingeschreven worden door een erkende dienst 100 voorrang t.o.v. 'particulieren'.

 

 

•Data van de basiscursussen worden via de diensten 100 en de website bekendgemaakt

•Alle lessen gaan door in het Provinciaal Opleidingscentrum voor Veiligheidsdiensten (POV) te Zedelgem

Inschrijvingsvoorwaarden:

          -Om een kandidaat in te schrijven moeten volgende documenten opgemaakt worden:

                    *Inschrijvingsformulier + pasfoto

                    *Inschrijvingstabel

                    *Medisch attest

                    *Verzekeringsattest

                       Een inschrijving is pas geldig als alle documenten in ons bezit zijn voor de uiterste inschrijvingsdatum!

          -De kandidaat moet minstens 80% van de lesuren (132u) aanwezig zijn om deel te kunnen nemen aan de examens.   

          -Er worden maximum 40 kandidaten toegelaten per basiscursus. Indien er meer kandidaten ingeschreven zijn, worden       

           deze op een wachtlijst geplaatst en krijgen ze voorrang bij een volgende basiscursus.

          -Verpleegkundigen dienen een kopie van hun diploma aan de inschrijvingsdocumenten toe te voegen.

          -Een kandidaat kan zich maximaal 2 maal inschrijven voor de basiscursus. Indien men zich een derde maal wil inschrijven

           moet dit gebeuren via een gemotiveerd schrijven naar de Federaal Gezondheidsinspecteur.

•Contactgegevens van de FGI: gi.brugge@gezondheid.belgie.be

•De basiscursus bestaat uit 3 onderdelen:

          -Theorie: 83u

          -Praktijk: 49u

          -Stage: 52u

•Alvorens stage te kunnen lopen moet de kandidaat een schriftelijk theoretisch examen (1/3 punten) en een praktisch examen (2/3 punten) afleggen. Om te slagen moet de kandidaat minimum 50% halen op elk onderdeel en minimum 60% in totaal

•De stage verloopt onder strikte voorwaarden (zie stageboek)

•Pas wanneer de kandidaat slaagt voor alle onderdelen wordt een brevet van Hulpverlener-Ambulancier (HVA) uitgereikt

•Met dit brevet kan de kandidaat een badge 100 (onderscheidingsteken) aanvragen via FOD Volksgezondheid.

•Het brevet/onderscheidingsteken heeft een geldigheid van 5 jaar. Wanneer een HVA elk jaar 24 uur permanente vorming (PV) volgt en slaagt voor een vijfjaarlijkse evaluatie, wordt het brevet met 5 jaar verlengd. Hiermee kan een verlenging van de badge aangevraagd worden.

Toegelaten kandidaten + het programma kan men vinden onder de rubriek 'Data basiscursussen'

          Wanneer er fouten zouden zijn met betrekking tot de inschrijving, gelieve zich te wenden tot het secretariaat

•Verpleegkundigen en ambulanciers kunnen onder bepaalde voorwaarden vrijstellingen krijgen. Voorwaarden om een vrijstelling te krijgen kunt u terugvinden in het KB van 13 februari 1998. Vrijstellingen dienen steeds voor aanvang van de cursus aangevraagd te worden via de Federaal Gezondheidsinspecteur. Na goedkeuring van de vrijstelling, dient de invulling in onderling overleg te gebeuren met de opleidingsdirecteur.

•Voor de eerste les heeft men enkel het volgende nodig:

          -Schrijfgerief

          -De eerste 2 hoofdstukken van het handboek (zie rubriek 'handboek')

          -Pasfoto met op de achterzijde duidelijk de naam van de kandidaat (indien deze nog niet afgegeven werd bij inschrijving)

 

 
 

© WFIV