Nieuwsberichten Documenten Algemene info Contact Links
 

HANDBOEK

 

•De FOD Volksgezondheid staat in voor de coördinatie en verspreiding van dit handboek.

•De opleidingscentra zijn hierbij gebonden om steeds de recentste versie te gebruiken.

•Gelet op de continue verbetering en wijziging van de hoofdstukken is het handboek enkel nog te raadplegen via de website.

•U kunt dit handboek downloaden via de website van FOD VG  via volgende link:

http://www.health.belgium.be

 

PRESENTATIES & BIJLAGEN

 

•Bijlage bij hoofdstuk 3 (Levensbedreigende aandoeningen)

          *ERC richtlijnen 2015 (nota FOD Volksgezondheid)

          *Demo-film BLS/AED volgens ERC richtlijnen 2015: https://www.youtube.com/watch?v=fb29LCjX4-E

•Bijlage bij hoofdstuk 4 (de gewonde patiënt)

          *Syllabus spinale immobilisatie (augustus 2015)

 

 
 

© WFIV