Nieuwsberichten Documenten Algemene info Contact Links
 

VOORWAARDEN van de PV

 

•De PV wordt georganiseerd door WOBRA vzw

•Na 5 jaar moet de HVA 120u PV gevolgd hebben.

•De PV omvat de bijwerkingen en herhalingen van alle leerstof uit de basisopleiding HVA.

•De 24u PV bestaat uit volgende thema's:

          *min. 6u theorie

          *min. 12u praktijk

          *4u vrij te kiezen per lescentrum om in te spelen op lokale behoeftes/ervaringen

          *2u voor de jaarlijkse indicatieve evaluatieproef

•De praktijklessen worden gegeven voor maximum 12 deelnemers

•De praktijkdag (6u) wordt centraal gegeven (campus POV), de andere modules decentraal in de lescentra in West-Vlaanderen

•Ten laatste in het begin van een kalenderjaar moeten de HVA's inschrijven voor hun PV via het digitaal platform IRIS

•Voor langdurige ziektes of sociaal verlof, wordt een vrijstelling toegekend van 2u per volledige maand. Dit met uitzondering van de

  zomermaanden juli en augustus. Dit is niet geregeld via het KB, maar via een akkoord van de FGI's. Attesten hiervoor dienen in

  dubbel naar het lescentrum en naar WOBRA zelf opgestuurd te worden.

•Per jaar worden er maximum 6u 'externe' opleiding meegeteld voor de PV. Deze zijn terug te vinden onder de rubriek 'extra bijscholing'

"Spelregels" voor de permanente vormingen:

1)Inschrijven voor de PV wordt door de HVA zelf gedaan. Dit via IRIS

2)U volgt de PV in het lescentrum waartoe u behoort

3)Indien u niet aanwezig kunt zijn voor een PV, dient u de lescentrumverantwoordelijke te verwittigen

4)Gemiste modules moeten ingehaald worden, bij voorkeur in het eigen lescentrum

5)Indien bovenstaande niet mogelijk is, kunt u op de kalender kijken wanneer dezelfde module nog in de provincie wordt gegeven

6)U kijkt op welke datum u de module kan inhalen en vraagt toestemming aan het ONTVANGEND lescentrum per mail (zie lescentra)

7)In kopie (cc) van deze mail plaatst u de verantwoordelijke van uw eigen lescentrum

8)Slechts na toestemming van het ontvangend lescentrum, volgt u de PV

9)U laat een aanwezigheidsbewijs invullen door de docent of lescentrumverantwoordelijke

10)U geeft dit bewijs af aan uw eigen lescentrumverantwoordelijke ter registratie van de uren

11)Het eigen lescentrum verwerkt deze uren bij het saldo van het lopend jaar.

Wat indien u uren tekort heeft om uw vijfjaarlijkse proef te kunnen afleggen?

Bij tekorten kan er maximum 6 uur PV per jaar ingehaald worden! Dit volgens het KB van 13/02/1998.

U kunt op verschillende manieren uren inhalen:

-Module 9 volgen in een ander lescentrum (niet uw eigen lescentrum). Module 9 is in elk lescentrum verschillend = vrije uren.

-Extra bijscholing erkend door Wobra

-Erkende opleidingen bvb. ERC (max 6u per 5 jaar per erkende opleiding)

EEN BEWIJS VAN INGEHAALDE UREN MOET GELEVERD WORDEN AAN WOBRA. HET EIGEN LESCENTRUM DIENT DEZE UREN NIET TE REGISTEREN BIJ HET SALDO VAN HET LOPEND JAAR. DIT WORDT ENKEL DOOR HET SECRETARIAAT VAN WOBRA GEDAAN.

NB. Het heeft geen zin om tweemaal dezelfde module te volgen (niet module 9) om uren in te halen. Dit wordt niet geregistreerd!

 

© WFIV