Nieuwsberichten Documenten Algemene info Contact Links
 
LINKS
 
Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Wobra vzw
Provinciale opleidingscentra HVA

 

Oost-Vlaanderen: MEDOV

Antwerpen: VESTA

Limburg: PLOT

Vlaams-Brabant: PIVO

Overheidsdiensten FOD Volksgezondheid

Provincie West - Vlaanderen

Website van de gouverneur van West-Vlaanderen

Noodplanning CoŲrdinatie- en crisiscentrum van de regering

Waterinfo (actuele toestand waterlopen)

Risicoportaal

Noodplanning provincie West-Vlaanderen

Informatie Antigifcentrum

Druglijn

Fire stress team

Wegcode

 

WETGEVING

 
  Wet van 8 juli 1964 Vademecum dringende medische hulpverlening (ambulancediensten en HVA)
  Competentieprofiel Competentieprofiel HVA
Opleiding HVA KB 13 februari 1998

OB 21 april 1999

OB 30 augustus 2000

OB 9 december 2002

Opleidings- en vervolmakingscentra voor HVA

Toelichting bij het KB van 13 februari 1998

Interpretatieve omzendbrief omtrent de vijfjaarlijkse beoordeling

Interpretatieve omzendbrief omtrent de stage van de kandidaat HVA

"Beroep"  HVA KB nr 78 van 10 november 1967

KB 19 december 2008

KB 21 februari 2014

Advies TC 16 november 2011

MO 15 oktober 2015

Min. akkoord 9 mei 2016

Staande orders en procedures

Begeleidend schrijven

Wet op de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen

Inschrijving van de HVA in de gezondheidszorgberoepen (hoofdstuk 12)

Activiteiten die de HVA kan uitvoeren (gebaseerd op KB nr 78)

Advies TC voor verpleegkunde met betrekking tot het KB van 21 febr. 2014

Verklarende omzendbrief met betrekking tot het KB van 21 febr. 2014

Stand van Zaken staande orders en procedures

Staande orders en procedures ten behoeve van de HVA (november 2016)

Begeleidend schrijven bij de staande orders en procedures

Uitoefening taak HVA Brief FGI

OB 4 december 2003 (DGG)

november 2015

Aanbeveling afwijking dichtstbijzijnd ziekenhuis

Het gebruik van prioritaire signalen

Omzendbrief veiligheidsniveau (terreurdreiging)

Ziekenwagen 112

Materiaal

OB mei 2006

OB mei 2010

Omzendbrief 12 april 2016

Omzendbrief 20 juni 2018

Minimaal medisch materiaal ziekenwagen

Gebruik van zuurstof in de ziekenwagens

Minimale inhoud ziekenwagens DGH (vervanging 2006)

Minimale inhoud ziekenwagens DGH

AED OB 21 april 2006 (AED)

KB 21 april 2007 (AED)

OB 7 september 2007

OB 10 september 2007

Het op publieke plaatsen beschikbaar stellen van een AED

Veiligheids- en andere voorwaarden inzake AED-gebruik

Toelichting bij het KB van 21 april 2007

Omzenbrief naar AED - leveranciers met verklarende elementen

Noodplanning

 

KB 19 december 1963

KB 16 februari 2006

MO 26 oktober 2006

MO 30 maart 2009

MO 30 maart 2009

MO 30 maart 2009

April 2013

Januari 2017

MO 17 februari 2017

Wet op de civiele bescheming

KB betreffende nood- en interventieplanning (NIP)

Omzendbrief NPU-1 betreffende NIP

Omzendbrief NPU-2 betreffende NIP

Omzendbrief NPU-3 betreffende NIP

Omzendbrief NPU-4 betreffende NIP

Actiekaarten MIP West-Vlaanderen (versie april 2013)

MIP federaal

MinisteriŽle omzendbrief MIP federaal

 

PRESENTATIES & FILMPJES

 
Presentaties Nieuwe reanimatierichtlijnen ERC 2015 + airway management (PV Wobra 2016)
Filmpjes

 

CPR BLS voor leken (ERC)

CPR voor de Hulpverlener - Ambulancier (Wobra - FOD - BRC)

 

 

© WFIV